ABOUT US

who we are

SMOK® ได้สร้างระบบการบริการลูกค้าที่สมบูรณ์แบบเพื่อให้มั่นใจได้ถึงความร่วมมือที่ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ SMOK® ไม่เพียงแต่เน้นที่การออกแบบและคุณภาพเท่านั้น แต่ยังให้บริการลูกค้าชั้นหนึ่งสำหรับลูกค้าเพื่อให้บรรลุสถานการณ์ที่ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย SMOK® เชื่อว่าการเลือกลูกค้าคือการเลือกเพื่อน การเลือก SMOK® คือการเลือกเพื่อนที่ไว้ใจได้ SMOK® ทุ่มเทเพื่อสร้างประสบการณ์การสูบไอแบบใหม่ให้กับลูกค้าของเรา เน้นคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์การสูบไอที่ดียิ่งขึ้นในทุกด้าน นี่คือเป้าหมายสูงสุดของ SMOK®

Our Founder Team

พงศพัศ อุดมเดชรักษา

พงศพัศ อุดมเดชรักษา

ผู้ก่อตั้ง

Our Administrator Team

Our Accountant Team

รัฐภาคย์ ธนเจริญกิจ

รัฐภาคย์ ธนเจริญกิจ

หัวหน้าทีม Administrator

กันสิตา เรืองรังสรรค์

กันสิตา เรืองรังสรรค์

ผู้ร่วมทีม Administrator

นัทนิธิ ไม้กันสิตา ขจรศักดิ์โกศล

นัทนิธิ ไม้กันสิตา ขจรศักดิ์โกศล

ผู้ร่วมทีม Administrator

พรพินิต รุ่งฤดี

พรพินิต รุ่งฤดี

ผู้ร่วมทีม Administrator

ปวิตร สิริปัจทรัพย์

ปวิตร สิริปัจทรัพย์

หัวหน้าทีม Accountant

จักริน จันทรเกียรติ

จักริน จันทรเกียรติ

สมาชิกในทีม Accountant

กนก ศรีฉัตรชยา สันติภิภักดิ์

กนก ศรีฉัตรชยา สันติภิภักดิ์

สมาชิกในทีม Accountant

อารียา ศิริรักษ์โกศล

อารียา ศิริรักษ์โกศล

สมาชิกในทีม Accountant

Our Web Developer Team

ธนพล กิตติ มงคงมั่น

ธนพล กิตติ มงคงมั่น

หัวหน้าทีม Web Developing

Our Content Reviewer Team

อารียา ศิริรักษ์โกศล

อารียา ศิริรักษ์โกศล

หัวหน้าทีม Content Review

Our Content Creator Team

กนกนุช ศรีสร้อย

กนกนุช ศรีสร้อย

หัวหน้าทีม Content Creating

พีรยา ศรีสร้อย

พีรยา ศรีสร้อย

ผู้ร่วมทีม Content Creating

ชยา ธรรมภักดิ์

ชยา ธรรมภักดิ์

ผู้ร่วมทีม Content Creating

ทรัพย์ธนิดา จันทร์มณี

ทรัพย์ธนิดา จันทร์มณี

ผู้ร่วมทีม Content Creating

Our Digital Marketer Team

ณธายุ จุลพัฒน์

ณธายุ จุลพัฒน์

หัวหน้าทีม Digital Marketing

วรรณวิภา สุขเกษร

วรรณวิภา สุขเกษร

ผู้ร่วมทีม Digital Marketing

กนิษฐา สาลี

กนิษฐา สาลี

ผู้ร่วมทีม Digital Marketing

กิตติทัศน์ ธารางาม

กิตติทัศน์ ธารางาม

ผู้ร่วมทีม Digital Marketing